Gemeentehuis

Financieel plaatje gemeente Diemen minder positief

Het financiële perspectief voor de gemeente Diemen kent momenteel een aantal onzekerheden en is niet onverdeeld positief. Bestaande plannen kunnen wel uitgevoerd worden maar voor nieuwe ontwikkelingen is nagenoeg geen financiële ruimte. Dat staat in de Kadernota die B&W aan de gemeenteraad hebben aangebonden. Diemen blijft de komende jaren wel groeien. Wethouder financiën Lex Scholten: ‘’Die groei van Diemen zorgt dat we in financiële zin wel wat vlees op de botten hebben. Niettemin hebben we ook te maken met een paar ontwikkelingen die minder goed uitpakken. De coronacrisis heeft uiteraard ook financiële effecten. We hebben al eerder aangegeven dat we de vervelende gevolgen daarvan voor onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven waar mogelijk op willen vangen. De middelen die we daarvoor van het rijk krijgen zijn dan in te zetten, maar onze algemene reserve kan ook nog mogelijkheden bieden.’’ Daarnaast heeft Diemen net als alle Nederlandse gemeenten te maken met blijvend oplopende kosten voor jeugdzorg. Scholten: ‘’Dat is een probleem waarmee we als gemeenten allemaal worstelen. Het rijk heeft inmiddels wel aangegeven dat er gewerkt wordt aan een financiële tegemoetkoming voor de gemeenten, maar omvang en duur van die bijdrage zijn nog niet duidelijk.’’ Deze ontwikkelingen leiden samen tot een iets minder positief beeld dan de afgelopen jaren. Het college kiest ervoor om dit op te vangen door nu geen nieuwe beleidsontwikkelingen in gang te zetten.