Gevarieerde woningbouw op terrein van Saan Diemen

Voor het woningbouwproject Hof van Saan zijn de eerste tekeningen verschenen. Hof van Saan wordt gebouwd op het huidige Saan-terrein aan de Weesperstraat. Daarbij gaat het om twee hogere flatgebouwen, waarvan één op de hoek van de P.J. ter Beekstraat en de Weesperstraat tegenover de bestaande bebouwing in de Anne Frankrijk en één dichter bij de Schelpenwijk. Ook komen er enkele minder hoge flats alsmede een reeks eensgezinswoningen. Uitgangspunt daarbij is 30 procent sociale huur, 20 procent middelhuur en de rest koop of dure huur.. De gemeente Diemen of Saan kunnen nog niet meedelen om hoeveel woningen het uiteindelijk gaat. Het aloude Diemer kranen- en vervoerbedrijf Koninklijke Saan verhuist naar verwachting eind dit jaar naar een nieuwe locatie langs de weg naar IJburg in Over-Diemen. Daarmee komt het terrein aan de Weespertrekvaart vrij voor nieuwe woningen.