Raad Diemen geeft groen licht voor zoekgebieden wind- en zonne-energie

De gemeenteraad van Diemen heeft groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Die zoekgebieden, waar windturbines of zonnepanelen kunnen komen, liggen in het buitengebied langs de zware infrastructuur, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, en ook langs de Gooiseweg. Verder is in de regionale energiestrategie vastgelegd dat er zoveel mogelijk grote daken in Diemen worden vol gelegd met zonnepanelen. Samen met Rijkswaterstaat worden ook de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen onderzocht. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk windturbines en/of zonnevelden in Diemen kunnen komen. Hij verwacht dat er pas eind 2022 duidelijkheid is. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Nu de zoekgebieden zijn vastgesteld hoop ik dat we in het vervolgproces het gesprek met inwoners en andere betrokkenen kunnen voortzetten en samen tot weloverwogen keuzes komen. Ik verwacht dat we begin 2022 met die gesprekken gaan beginnen en dan in het verloop van het jaar alle verzamelde feiten en data kunnen wegen en conclusies trekken. Daarbij verwacht ik dat gaande de rit de zoekgebieden kleiner worden, tot uiteindelijk specifieke locaties overblijven. Waar we op uitkomen staat op voorhand niet vast. Er blijft altijd een kans dat we aan het eind van de rit tot de conclusie komen dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.’’