Diemen krijgt zomerschool voor leerlingen met achterstand

Diemen krijgt een zomerschool voor leerlingen die op achterstand zijn geraakt wegens de coronacrisis en de daarmee samenhangende scholensluitingen, afstandsonderwijs en hybride vormen van onderwijs op school en thuis. ‘’Ondanks alle inzet van leerkrachten en ouders om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen en (de risico’s op) een onderwijsachterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken zijn er toch leerlingen waarbij achterstanden zijn ontstaan. Voor deze leerlingen kan een zomerschool een steuntje in de rug bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken,’’ schrijft de gemeente. Stichting Florente Basisscholen zal de organisatie en uitvoering op zich nemen met financiële ondersteuning van de gemeente. De doelgroep bestaat uit leerlingen met een onderwijsachterstand of een risico daarop. Dit betekent dat een leerling onder gemiddeld scoort of tijdens de scholensluiting qua niveau is gedaald. Het doel van de zomerschool is deze kinderen tijdens de laatste weken van de zomervakantie extra onderwijs te bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken. Het uitgangspunt is vooralsnog om plek te bieden aan 30 leerlingen, waarbij een ondergrens van 15 leerlingen wordt aangehouden om van start te kunnen gaan.