Daarom Duurzaam Diemen

Daarom Duurzaam Diemen krijgt €30.000 voor vaste kracht

De Stichting Daarom Duurzaam Diemen krijgt van de gemeente 30.000 euro voor 2021 en 2022. Dat is bovenop de structurele subsidie die de stichting sinds mei 2019 al ontvangt. Met dat extra geld kan de stichting een betaalde kracht aanstellen als freelance coördinator, aldus de gemeente. ‘’De beoogde coördinator ondersteunt de stichting bij het bereiken van haar missie en werkt in opdracht van het bestuur. Het doel is om verbindingen tussen burgers, organisaties en initiatieven tot stand te brengen en dat te concretiseren in het jaarlijks organiseren van een aantal bijeenkomsten of activiteiten over verschillende aspecten van duurzaamheid. Verdere doelen zijn het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en het vergroten van het bereik van het platform Daarom Duurzaam Diemen’’, staat in het besluit van B&W. De groepering is een onafhankelijke stichting ‘die iedereen kan benaderen en door iedereen benaderd kan worden die wil meewerken aan de duurzaamheidsopgaven waarvoor we als gemeenschap staan.’