Buitenlust

Raad Diemen behandelt omstreden plan Buitenlust

De gemeenteraad van Diemen neemt vanavond, dinsdag 6 juli, een besluit over het plan om een flatgebouw te bouwen op het speelveld in de wijk Buitenlust. B&W en vermoedelijk een meerderheid van de raad vinden dat noodzakelijk vanwege het tekort aan sociale woningen in Diemen. Uit gemeentestukken blijkt dat de huizen naar verwachting pas in 2025 beschikbaar zullen komen. Bewoners van die wijk zijn vrijwel unaniem tegen de plannen en hebben voor vanavond een demonstratie aangekondigd. Omdat de raad voor het eerst weer in de raadszaal van het gemeentehuis zelf vergaderd, worden echter in totaal maar 15 bezoekers toegelaten. Voor zover bekend zijn er geen voorzieningen voor overige bewoners van Buitenlust of belangstellenden die het debat willen bijwonen. De vergadering is ook niet te volgen via Teams maar uitsluitend via een geluidsverbinding.