Nieuwe school Holland Park Diemen half jaar vertraagd

De nieuwe brede school die wordt gebouwd in Holland Park West in Diemen is niet klaar bij het begin van het schooljaar 2022/2023, zoals tot nu toe steeds gemeld. De school gaat volgens de laatste prognose pas in het eerste kwartaal van 2023 open. De vertraging is te wijten aan veranderde marktomstandigheden. Het betreft hier met name de schaarste van bouwmaterialen en daarmee samenhangende fors langere levertijden ten gevolge van verstoorde productie in het kader van de Coronapandemie, melden B&W aan de gemeenteraad. De school moet de huidige basisschool Het Atelier in het centrum van Diemen-Zuid vervangen maar ook ruimte bieden aan nieuwe leerlingen uit Holland Park zelf. De Brede School gaat plaats bieden aan 700 leerlingen en zes groepen kinderopvang.