Fietsoversteek Weteringsweg naar Diemerbos moet verbeterd

De oversteek voor fietsers over de Weteringsweg bij bedrijventerrein Stammerkamp moet worden verbeterd. De fietsverbinding vanuit Diemen naar het Diemerbos is steeds drukker en speelt ook een prominente rol in het regionale fietsnetwerk. De Weteringweg is echter een drukke autoweg met ter plaatse scherpe bochten die het uitzicht voor fietsers belemmeren. De huidige fietsoversteek ter hoogte van de Weteringweg is niet optimaal veilig ingericht, zeker bij stijgende fietsintensiteiten, meldt de gemeente dan ook. Die wil daarom volgend jaar het verbeteren van deze fietsoversteek onderzoeken en ‘daarbij breder kijken naar de kwaliteit van deze fietsverbinding’. Het onderzoek zelf gaat 15.000 euro kosten. De gemeente gaat nog kijken of daarvoor subsidie te krijgen is bij de Vervoerregio.