Toekomst AGO zwembad Diemen is ‘zeer ongewis’

De toekomst van het AGO zwembad aan Kriekenoord in Plantage de Sniep in Diemen is na 2024 ‘zeer ongewis’ De gemeenten Diemen en Amsterdam bieden nog tot eind dat jaar financiële ondersteuning. Diemen heeft op dringend verzoek van Amsterdam die financiële bijdrage na 2021 verlengd tot en met 2024. Die steun bedraagt momenteel 30.000 euro per jaar maar Amsterdam heeft Diemen verzocht dat bedrag te verhogen naar 50.000 euro per jaar. Amsterdam zal dan ook haar bijdrage verhogen. Wat er na die lopende steunperiode met het zwembad gebeurt is echter onduidelijk. ‘’Dat is primair de verantwoordelijk van Amsterdam,’’ melden B&W aan de gemeenteraad. ‘’Het AGO-bad is niet alleen meer van belang voor het doelgroep zwemmen, waarvoor in eerste instantie de financiële steun van de gemeente was/is bestemd, maar vervult inmiddels ook een belangrijke rol op het gebied van het reguliere leszwemmen voor Diemense kinderen,’’ tekenen B&W wel aan.