Tijdvak voor beroep openstellen busbaan Diemen-Zuid gaat in

Vanaf zondag 17 juli heeft iedere belangstellende en een ieder die eerder een zienswijze indiende zes weken de tijd om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid. Vanaf 16 juli tot en met 27 augustus ligt het bestemmingsplan waarin dat is geregeld ter inzage op het gemeentehuis. Ook is het te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het gewijzigde bestemmingsplan is op 8 juli door de gemeenteraad van Diemen vastgesteld. Bezwaren dienen gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Dat alles valt op te maken uit de officiële publicaties van de gemeente Diemen. Een actiegroep die zich al lange tijd verzet tegen openstelling van de busbaan heeft al eerder aangekondigd inderdaad een beroep in te zullen dienen.