Handhavers Diemen treden op tegen fout-geplaatste fietsen

De handhavers van Diemen voeren sinds begin dit jaar meer gerichte en regelmatige acties om fietsen die niet op een juiste plek staan of anderszins hinder veroorzaken te verwijderen. Op jaarbasis gaat het in Diemen om ongeveer 300 (brom)fietsen en fietswrakken. Handhaving brengt maandelijks in een bepaalde wijk stickers aan op fietsen die ze willen gaan verwijderen. Soms worden ook borden geplaatst om te waarschuwen dat er een verwijderactie plaats gaan vinden. De eigenaar heeft dan de kans de fiet zelf weg te halen of op te knappen. Als dat niet het geval is of als alleen de sticker is verwijderd, dan wordt de fiets weggehaald. Verwijderde fietsen worden 13 weken opgeslagen en zijn dan nog op te halen tegen een betaling van 25 euro. Als er een enkele melding uit een andere wijk komt, dan wordt die meegenomen. Zijn het er meerdere, dan worden die meegepakt in de maand die voor die wijk gepland is. ‘’Op die manier zorgen we dat de wijken er fatsoenlijk uit blijven zien en dat verkeer of spelende kinderen geen last hebben van fout geparkeerde (brom)fietsen. Onze bedoeling is niet om zoveel mogelijk fietsen te verwijderen, maar om te zorgen dat Diemen er schoon en veilig uitziet. Parkeer dus geen fietswrakken op straat en zorg dat je geparkeerde fiets geen hinder veroorzaakt en volgens de regels is geparkeerd,’’ zegt een woordvoerder van de gemeente. Reden voor het verwijderen van fietsen zijn: het is een fietswrak, de fiets is vastgemaakt aan gemeentelijk eigendom, zoals een bank, een lantaarnpaal of verkeersbord, de fiets staat buiten de stalling of verkeerd geparkeerd zoals bij de stations of winkelcentra, de fiets is hinderlijk geparkeerd of het gaat om een ‘weesfiets’ die minstens een maand onbeheerd is achtergelaten.