Petrusschool

Situatie rond leerkrachten op scholen Diemen ‘ontzettend moeilijk’

De situatie rond het vinden van voldoende leerkrachten voor de basisscholen in Diemen blijft buitengewoon krap. Alle scholen gaan echter na de zomervakantie wel weer open. Florente van onder meer De Kersenboom en Octopus heeft net voor de zomervakantie alle vacatures kunnen vervullen. Bij de Sint-Petrusschool waren er voor de zomervakantie nog drie vacatures, bij De Nieuwe Kring nog twee. ‘’De besturen van de scholen geven aan dat het ontzettend moeilijk is om de  groepen te bemensen en dat er weinig invalkrachten zijn waardoor bij ziekte of uitval van een vaste leerkracht het risico op sluiting van een groep bestaat.’’ Dat schrijven B&W in antwoord op vragen van de PvdA-raadsfractie. Diemen heeft wel last van het wegzuigeffect van Amsterdam dat van het Rijk extra geld heeft gekregen om het lerarentekort op te lossen. Daarom is Diemen overleg gestart met Amsterdam over een gezamenlijke aanpak. Verder levert de gemeente ook daadwerkelijk medewerking aan het oplossen van de tekorten. Zo krijgen leerkrachten directe bemiddeling bij het vinden van een woning en krijgen scholen ook meer ontheffingen op geldende parkeerverboden zodat leerkrachten er kunnen parkeren. Ook wordt samengewerkt met het team Sociale Zaken en de schoolbesturen om cliënten met een affiniteit voor onderwijs toe te leiden naar een baan binnen één van onze scholen.