Diemen wil auto’s bewoners Holland Park niet in blauwe zone

Meer dan de helft van de huishoudens in Holland Park Diemen is ontevreden over de blauwe zone in die wijk. Veel bewoners hebben bij een parkeer enquête aangegeven dat het huren/kopen van een inpandige parkeerplaats duur is. Ze zouden graag willen beschikken over een ontheffing om in de blauwe zone te kunnen parkeren. De gemeente Diemen wil daar echter niet aan voldoen en handhaaft het bestaande parkeerregiem in Holland Park. Daarbij moeten bewoners in de parkeergarages bij de diverse woonblokken parkeren en krijgen ze niet, zoals elders in Diemen, een ontheffing voor de blauwe zone. ‘’De nieuwe wijk Holland Park is bewust ontwikkeld als autoluwe woonwijk. Er zijn hier 6 inpandige parkeerplaatsen per 10 appartementen beschikbaar. Bewoners hebben geen recht op ontheffingen om langdurig in de openbare ruimte te mogen parkeren en zijn aangewezen op deze inpandige parkeerplaatsen. Bezoekers maken wel gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, deze parkeerplaatsen liggen in de blauwe zone. Hiervoor is onder andere gekozen omdat de wijk zeer goede fiets- en OV verbindingen kent waardoor bewoners goede alternatieven voor de auto voorhanden hebben,’’ schrijft de gemeente in een parkeernota. Die komt op 2 september aan de orde in de gemeenteraad waarbij bewoners/insprekers hun mening kunnen geven.