Diemen krijgt mogelijk een derde ophaalbrug

Diemen krijgt mogelijk een derde ophaalbrug over de Weespertrekvaart. Die brug, vermoedelijk alleen voor fietsers en voetgangers, komt dan in de omgeving van de Weesperstraat en moet een verbinding vormen tussen Plantage de Sniep en Diemen-Zuid. De gemeente voert al een studie uit naar een betere (fiets)verbinding tussen die nieuwbouwwijk en station Diemen-Zuid. ‘’Gedurende de studie is duidelijk geworden dat het wenselijk is om meer varianten te onderzoeken, waaronder een beweegbare brug (zoals de Diemerbrug),’’ staat in een nota aan de raad. Ook moet meer onderzoek worden gedaan naar kabels en leidingen ‘om een realistische inschatting van de haalbaarheid te kunnen maken’. Om die redenen wordt bovenop de beschikbare 38.000 euro nog eens 20.000 euro uitgetrokken voor het verdere onderzoek.