Diemen heeft eigen instelling voor maatschappelijke zorg

De maatschappelijke dienstverlening in Diemen, tot nu toe Madizo & Diemen, gaat vanaf 1 september verder onder de naam ‘Madi Diemen’. De nieuwe website van ‘Madi Diemen’ vormt daarbij een belangrijk onderdeel in het verbeteren van de dienstverlening richting de bewoners van Diemen. Madi Diemen wordt uitgevoerd door B&A, een bedrijf dat met meer dan 300 medewerkers landelijk actief is in het sociale domein. “Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor de bewoners beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En dat reikt verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft”, aldus Marie-Louise Drost, directeur van Madi Diemen. “Het is belangrijk om goed te laten zien dat we er voor iedereen zijn. Ook om de drempel te verlagen om daadwerkelijk (gratis) hulp in te schakelen. Onze hulpverleners ondersteunen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven. Of het nu gaat over werk, geld, gezin of relaties. Een betrokken team met maatschappelijk werkers, (ouderen)adviseurs, schuldhulpverleners en sociaal raadslieden helpt om weer grip op het leven te krijgen.” MadiDiemen werkt vanuit de Brede Hoed aan de D.J. den Hartoglaan.