Gemeentehuis

Gemeenteraad Diemen begint aan nieuw vergaderseizoen

De gemeenteraad van Diemen begint deze week met het nieuwe vergaderseizoen. De eerste informatieve vergadering wordt gehouden op donderdag 2 september om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer het Parkeerbeleidsplan 2021-2026, aanpassen van de kapitaalstructuur van afvalbedrijf de Meerlanden en een extra krediet van 500.000 euro voor verbouwing en uitbreiding van Theater de Omval. Een week later, op 9 september, bespreekt de raad onder meer de benoeming van een gemeentelijke ombudsman, regionale onderwerpen en de Huisvestingsverordening 2021. De vergaderingen worden weer ‘fysiek’ gehouden in de raadszaal in het gemeentehuis. Vanwege corona wordt maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten die zich daarom ook tevoren dienen aan te melden.