Diemen moet dit jaar 50 statushouders een woning geven

De gemeente Diemen moet dit jaar 50 statushouders huisvesten. Het gaat niet om vijftig woningen; er zijn ook gezinnen bij maar jaarlijks gaat het toch om 20 tot 25 woningen. Dat heeft wethouder Lex Scholten (PvdA) van volkshuisvesting gezegd in een interview met Diemer Nieuws. Het betreft hier regels die door het Rijk worden opgelegd, benadrukt de wethouder: ‘’Het Rijk bepaalt het aantal statushouders dat gemeenten verplicht dienen te huisvesten. Dat is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.’’ De wethouder erkent verder dat er in Diemen relatief weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd. Dat heeft mede te maken met het gebrek een eigen grond en geld van de gemeente en de geringe uitgaven die woningcorporaties de laatste jaren hebben kunnen doen. Inmiddels zijn er wel 106 van die woningen opgeleverd of op komst in Plantage de Sniep terwijl er in Holland Park West nog eens 220 sociale huurwoningen en 200 woningen met een middeldure huur worden gebouwd.

(archieffoto)