Besluit over bouwen Arent Krijtsstraat Diemen blijft nog uit

De Raad van State behandelt op 13 september het bezwaarschrift dat vorig jaar door het Comité Hoogbouw Nee is ingediend tegen het plan om een flatgebouw te bouwen op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg in het centrum van Diemen. Normaliter doet de Raad van State binnen een week of zes, zeven uitspraak maar de Raad heeft door corona en andere oorzaken een flinke vertraging opgelopen. Dat heeft wethouder Lex Scholten van ruimtelijke ordening meegedeeld in de gemeenteraad. Tegelijk heeft de Raad van State bezwaarden tegen openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid een maand langer de tijd gegeven om hun geplande bezwaarschrift in te dienen. Op verzoek van de advocaat van het comité VerkeerD door Diemen-Zuid is de termijn verlengd tot 23 september. De advocaat wil ook een verzoek om opschorting indienen om te voorkomen dat de gemeente Diemen begint met de uitvoering voordat er een uitspraak ligt.