WMO Diemen

Voor gemeente Diemen dreigen donkere financiële wolken

Voor de gemeente Diemen dreigen donkere financiële wolken, waarschuwen B&W. Om die reden stelt het college de raad voor 2022 ook geen nieuwe projecten of ander beleid voor dan wat tot nu toe al gepland is. B&W waarschuwen voor twee grote risico’s die zich hoogstwaarschijnlijk voor gaan doen: ‘’Het betreft de kostenbeheersing binnen de jeugdzorg en de effecten van de nieuwe herverdeling van het Gemeentefonds. Beide dossiers zijn nog onder handen van het nieuw te vormen kabinet. Beide ontwikkelingen hebben een groot nadelig effect op het nu gepresenteerde meerjarenperspectief. Dat is de reden waarom het college geen aanvullend nieuw beleid ten opzichte van de Kadernota 2022 voorstelt. De nu aanwezige financiële ruimte is waarschijnlijk hard nodig in de nabije toekomst om de financiële tegenvallers op te vangen,’’ valt te lezen in de besluitenlijst van het college van deze week. B&W hebben wel de begroting voor 2022 vastgesteld en zullen die binnenkort aan de gemeenteraad aanbieden.