Eva Noltes (11) is nieuwe kinderburgemeester van Diemen

Eva Noltes is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Diemen. De leden van de kinderraad van Diemen, die ook werden geïnstalleerd, kozen haar uit drie kandidaten voor de functie. Eva is daarmee de opvolgster van Cherenety Kloet, die afgelopen schooljaar de rol van kinderburgemeester vervulde. Eva is 11 jaar en zit op basisschool De Ark. Ze gaf aan veel interesse te hebben in politiek, veel om het milieu te geven en aandacht te willen geven aan pestgedrag op school. De gemeente Diemen heeft een kinderburgemeester omdat ze het belangrijk vindt om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren. De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen in Diemen. Hij of zij is voorzitter van de Kinderraad en helpt zo mee plannen te bedenken om Diemen leuker te maken voor kinderen. Hij of zij ondersteunt burgemeester Boog, legt bezoekjes af aan organisaties in Diemen, bijvoorbeeld bij de brandweer en politie, en verricht openingen bij evenementen. De kinderburgemeester vervult die functie een schooljaar lang.

(Foto G.Alink)