PvdA Diemen

PvdA Diemen wil opvang vluchtelingen Afghanistan bekijken

De PvdA raadsfractie in Diemen heeft B&W gevraagd of er is geïnventariseerd welke mogelijkheden er in Diemen zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Afghanistan. Als dat nog niet gebeurd is, dan vraagt de PvdA aan B&W of ze zo’n inventarisatie alsnog willen maken. De raadsfractie wil ook weten of de gemeente Diemen over die opvang van Afghaanse vluchtelingen is benaderd door het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. ‘’Zo ja, wat was de inhoud van dat contact.’’ De PvdA Diemen vraagt in het algemeen: ‘’Is het college met ons van mening dat  de Nederlandse overheid een bijzondere verplichting heeft tegenover mensen en hun familie die met ons hebben samengewerkt in Afghanistan?’’ Verder schrijft de fractie: ‘’Het demissionaire kabinet heeft provincies en gemeenten opgeroepen alles in het werk te stellen om meer opvangplekken te creëren. In het begin van deze eeuw was er in Diemen tijdelijk een asielzoekerscentrum gevestigd bij de ingang van het Diemerbos. De parkeerplaats aldaar ligt er nog steeds voor een belangrijk deel ongebruikt bij.’’