Geen windmolen bij manege De Eenhoorn in Diemen

De locatie voor een windmolen tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp vlakbij manege De Eenhoorn is geschrapt. Wel blijft dit een mogelijke plek voor de plaatsing van zonnepanelen. De reden om hier geen windmolen meer te willen, is dat toekomstige woningbouw in de zogenaamde spoordriehoek, het braakliggende terrein tussen de splitsing van de spoorlijnen bij Diemen, tot de mogelijkheden behoort. Het college van B&W ‘wil voorkomen dat er nu keuzes worden gemaakt die eventuele woningbouw in de toekomst in de weg gaan zitten’. Verder loopt door dit gebied ook het tracé voor een toekomstige metro van Diemen naar Almere, de IJmeerlijn. Tenslotte heeft het college meegewogen dat het om één windmolen zou gaan die weinig relatie heeft met de overige zoekgebieden. Overigens heeft De Eenhoorn eerder aangegeven dat ook de plaatsing van zonnepanelen de toekomst van de manege in Diemen in gevaar kan brengen.