Inwoners Diemen kunnen meepraten over programma D66

Inwoners van Diemen die zich betrokken voelen bij het gedachtengoed van D66 worden uitgenodigd mee te praten over het programma van die partij voor de raadsverkiezingen van volgend jaar maart. ‘’Diemen staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan de bouw van betaalbare woningen, duurzaamheidsambities, oplopende kosten in de jeugdzorg, een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte en het ontwikkelen van uitstekende voorzieningen die passen bij een groeiend Diemen. Essentieel voor deze ambities is een stabiel gemeentebestuur, zodat de zelfstandigheid van onze gemeente niet in het gedrang komt. D66 vindt het belangrijk dat de onderlinge verbondenheid tussen inwoners in een zelfstandig Diemen verder wordt versterkt,’’ aldus D66 Diemen. Ook verenigingen en instellingen kunnen hun stem laten horen en een bijdrage te leveren aan het verkiezingsprogramma. Dit kan digitaal op maandagavond 11 oktober om 20.00 of fysiek in Theater De Omval op woensdagavond 20 oktober om 20.00. Aanmelden via afdeling@d66diemen.nl. Via dit mailadres kunnen ook direct suggesties voor het verkiezingsprogramma van D66 in Diemen worden gegeven.