Geen totaalverbod op vuurwerk in Diemen, wel vuurwerkshow

In Diemen komt rond komende jaarwisseling vooralsnog geen totaalverbod voor vuurwerk. Mogelijk komt er, zoals in de landelijke lijn, wel een verbod op de verkoop en het afsteken van bepaalde vuurwerkproducten zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Verder werkt de gemeente aan een professionele vuurwerkshow op de Venserkade/Loswal. Voorwaarde is wel dat de dan geldende coronamaatregelen dat toestaan. Dat blijkt uit een reactie van B&W op het feit dat in Amsterdam wel een totaalverbod op vuurwerk gaat gelden. Burgemeester Erik Boog: ‘’Het afsteken van vuurwerk levert inmiddels zoveel maatschappelijke schade en overlast op dat serieuze beperkingen van het afsteken nodig zijn. Tegelijkertijd is het een mooie traditie om het oude jaar op een bijzondere manier uit te luiden. We hopen door het organiseren van zo’n centrale show op een mooie afsluiting van het jaar zonder dat we te maken krijgen met vuurwerkslachtoffers, schade of andere narigheid.’’ Verder kiest B&W ‘vooralsnog de landelijke lijn, wat zou betekenen dat er voor Diemen geen totaalverbod geldt, maar wel dat een aantal vuurwerkproducten niet meer afgestoken en verkocht mag worden’. Het is nog onduidelijk hoe ver het landelijke verbod van consumentenvuurwerk zal gaan rond de komende jaarwisseling. Het kabinet kan mogelijk nog besluiten tot een totaalverbod, net zoals vorig jaar het geval was. Zoals gebruikelijk mag er in Diemen in bepaalde zones in ieder geval geen vuurwerk worden afgestoken. Dat geldt bijvoorbeeld voor winkelcentra, zorginstellingen, scholen, ov-haltes, de kinderboerderij, maneges, het gemeentehuis, het politiebureau en de brandweerkazerne.