Onderscheiding Diemense initiatiefnemer Holocaust monument

Diemenaar Jacques Grishaver is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote maatschappelijke inzet als initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument. Grishaver ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Burgemeester Erik Boog van Diemen was aanwezig om zijn felicitaties over te brengen. Jacques Grishaver nam het initiatief voor het Nationaal Holocaust Namenmonument en zette zich zo’n 15 jaar in voor de realisatie ervan. Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam herdenkt de 102.000 Nederlandse Holocaust slachtoffers die geen graf hebben. In 2006 was Grishaver al benoemd tot Ridder in de Orde voor Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de Stichting Nederlands Auschwitz Comité. Vanwege zijn grote inzet voor het Nationaal Holocaust Namenmonument is hij nu bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.