Plan voor seniorenwoningen op Campus Diemen-Zuid

De eigenaar van de Campus in Diemen-Zuid wil de nog bestaande oudere kantoorgebouwen slopen en daar nieuwe woningen bouwen. Daarbij wordt met name gedacht aan seniorenwoningen in het betaalbare segment, dat wil zeggen sociale en middelhuur. De huidige Campus Diemen-Zuid bestaat uit 700 studentenwoningen in daartoe omgebouwde voormalige kantoorpanden en daarnaast een nieuw complex met 900 appartementen voor young professionals. Met de bouw van seniorenwoningen wordt een nieuwe doelgroep toegevoegd. Bovendien zou nieuwbouw aansluiten bij andere projecten in de directe omgeving zoals Holland Park West. De gemeente Diemen heeft al een intentie-overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Campus, de Amerikaanse ontwikkelaar Greystar. Daarin wordt nog geen aantal woningen genoemd. Het idee van Greystar is ‘aan de randen van haar eigendom (sloop en) nieuwbouw van vergelijkbare kwaliteit te realiseren en ook een gemengdere doelgroep op haar perceel te huisvesten’, aldus een notitie aan de raad. Als de plannen doorgaan, dan zouden de woningen in 2025 gerealiseerd kunnen zijn.