WMO Diemen

Diemen heeft geen ruimte voor extra opvang asielzoekers

Binnen de gemeente Diemen zijn er op dit moment geen mogelijkheden om meer opvang te bieden voor asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders. Diemen ziet wel de noodzaak om meer opvang tot stand te brengen. ‘’De gemeente zal zich blijven inzetten om te voldoen aan de taakstelling van te huisvesten vergunninghouders,’’ aldus B&W naar aanleiding van een verzoek van de minister van binnenlandse zaken om crisisnoodopvang. In antwoord op raadsvragen van de PvdA stelt het college nog dat er op locaties met de bestemmingen ‘wonen’ of ‘maatschappelijk’ in Diemen op dit moment geen leegstand bestaan. ‘’De bedrijventerreinen zijn ongeschikt voor bewoning. De bestemmingsplannen staan wonen op de bedrijventerreinen ook niet toe. In Diemen is geen bouwrijpe grond waar geen bestemming voor is.’’ De gemeente communiceert die informatie niet naar het COA, de organisatie die belast is met de huisvesting van asielzoekers, en heeft van die COA ook geen direct contact gehad.