Gemeente Diemen gaat extra handhaven op mondkapjes

De gemeente Diemen gaat extra handhaven op het dragen van mondkapjes. Met name in de winkelcentra maar ook in andere publiek toegankelijke binnenruimten is de bereidheid tot het dragen van een mondkapje afgenomen, constateren B&W in een nieuwe coronabrief aan de raad. ‘’Gezien de toename van het aantal besmettingen zal het toezicht op naleving van de coronamaatregelen worden geïntensiveerd. Daarover zijn we in goed overleg met de regiogemeenten. Wij zullen ook de ondernemers weer aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Bezien wordt of we voor de handhaving aanspraak kunnen maken op de extra landelijke gelden die beschikbaar zijn gesteld.’’ De gemeente vindt wel dat de coronacontroles tot nu toe goed worden nageleefd in de sportaccommodaties in Diemen. In verband met het snel toenemende aantal coronabesmettingen vergadert de gemeenteraad weer digitaal via Teams. De eerstvolgende vergadering vindt morgen, donderdag 18 november, plaats.