Buitenlust

Woningplan Buitenlust Diemen kent tekort van 380.000 euro

De gemeente Diemen zal op het plan om 38 sociale woningen te bouwen op een speelveld (foto) in de wijk Buitenlust 380.000 euro verlies leiden. De totale kosten voor de gemeente worden geraamd op 890.000 euro. Dat geld is nodig voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie en voor plankosten. Daar tegenover staan opbrengsten van 510.000 euro, voornamelijk uit de verkoop van de grond. B&W stellen de gemeenteraad voor met die opzet akkoord te gaan. De raad zal de plannen donderdag 9 december informatief bespreken. Een deel van de financiële stukken voor de raad wordt geheim gehouden vanwege gevoelige informatie. Uit het dossier blijkt verder dat rond het complex 32 parkeerplaatsen worden aangelegd. Voor parkeren kan ook het bestaande parkeerterrein van Buitenlust worden gebruikt. De bewonersgroep Buitenlust verzet zich al sinds de eerste plannen fel tegen het project en het verdwijnen van het groen en het speelveld.