Raad van State schorst plannen busbaan Diemen-Zuid

De Raad van State heeft het plan om de busbaan in Diemen-Zuid open te stellen voor alle verkeer geschorst. De voorzieningenrechter vindt dat de gemeenteraad van Diemen bij een tweetal kritische punten tekort is geschoten. De voorgestelde maximum snelheid van 30 km/uur, voorwaarde voor het binnen de perken houden van de geluidshinder aan 19 aanliggende woningen, en de 33dB binnenwaarde voor het geluid in die woningen zijn ‘niet geborgd dan wel afdwingbaar’, aldus de Raad van State. Een onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn om die 33dB aan geluidshinder te verzekeren moet bijvoorbeeld nog plaatsvinden. ‘’Het plan, zoals het nu is vormgegeven, biedt omwonenden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende zekerheid over een goed woon- en leefklimaat,’’ aldus de uitspraak. De voorzieningenrechter ‘veroordeelt’ de gemeenteraad van Diemen ook tot het betalen van de proceskosten. De Raad van State laat overigens wat de Buurtgroep tegen openstelling van de busbaan naar voren heeft gebracht ‘over de toegepaste methode, de berekening en de belangenafweging nu buiten bespreking.’