CDA Diemen doet niet mee aan verkiezingen gemeenteraad

Het CDA Diemen ziet geen mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2022. Zowel de fractievoorzitster, Janneke de Graaff, als haar fractieopvolger, Paul de Zeeuw, gaan stoppen met het raadswerk. Het huidige raadswerk zetten zij nog zo goed mogelijk voort tot aan de verkiezingen. Maar er blijken geen opvolgers voorhanden te zijn om zich te kandideren voor een nieuwe termijn. ‘’De uiteindelijke reden is dat de kritische massa van de partij in Diemen te gering blijkt om een in de gemeenteraad functionerende partij in stand te blijven houden. De fractie hecht eraan om te vermelden dat de sfeer binnen de fractie uitstekend viel te noemen en dat er ook geen geruzie was met de leden in Diemen. De fractie is van mening dat zij zich de afgelopen termijnen serieus heeft ingezet. Dat geldt zeker ook voor de laatste termijn, waarin voor de inwoners van Diemen belangwekkende zaken aan de orde kwamen. Het was steeds het streven om kritisch naar de inhoud te kijken, onafhankelijk van welk politiek blok dan ook. De landelijke perikelen in het CDA deden de afdeling Diemen natuurlijk ook geen goed. Die hebben invloed op de aantrekkingskracht van de partij op gemeentelijk niveau, al is dat niet terecht. De fractie betreurt wat er is gebeurd rond Pieter Omtzigt, Mona Keijzer en anderen. Deze boegbeelden hadden met vernieuwende ideeën voldoende jonge leden kunnen aantrekken om zich, ook lokaal, in te zetten,’’ aldus de CDA-fractie in Diemen.