Buitenlust

Bewoners Buitenlust Diemen hebben zware kritiek op bouwplan

De Bewonersvereniging Buitenlust heeft zware kritiek op de verdere plannen van de gemeente om op een speelveld in die Diemer wijk 38 sociale woningen te bouwen. Zo maakt de vereniging bezwaar tegen het idee om de grond al aan woningstichting Rochdale te verkopen voordat de bestemmings- en bouwplannen rond zijn. Ook vragen de bewoners zich af welke extra kosten nog voor rekening van de gemeente kunnen komen, zoals voor grondonderzoek maar ook voor planschade aan de omwonenden zelf. B&W hebben de raad al laten weten dat de gemeente sowieso 380.000 euro tekort komt op het bouwplan. De bewonersvereniging heeft ook twijfels over het feit dat Rochdale de sociale woningen 25 jaar lang in het sociale segment moet houden. ‘’Uitzondering hierop is mogelijk, maar dan wordt de grondprijs aangepast. Wat kan de gemeente doen als Rochdale de woningen wil verkopen/verhuren in de vrije sector? Kan de gemeente de eerste 25 jaar hier iets aan doen? En daarna?’’ De groep vindt tenslotte dat de gemeente er geen rekening mee houdt dat de plannen door de Raad van State verworpen kunnen worden: ‘’Deze optie wordt niet vermeld. Wordt er rekening mee gehouden dat de mogelijkheid bestaat dat de nieuwbouwplannen op dit stukje grond niet door gaan?’’