Aantal corona besmettingen in Diemen weer omhoog

De GGD Amsterdam heeft afgelopen week bij 230 inwoners van Diemen corona geconstateerd. Dat is 49 meer dan in de voorafgaande week ofwel een toename met 27 procent. Aangetekend moet worden dat ook het aantal door de GGD afgenomen testen toenam van 989 naar 1.239. Dat kan mede te maken hebben met het weer verschijnen van een GGD testlocatie bij het gemeentehuis van Diemen want in de meeste andere regiogemeenten en in Amsterdam zelf nam het aantal afgenomen testen juist af. Verder is nog altijd 18 procent van de inwoners van Diemen niet gevaccineerd tegen corona. Wel heeft nog eens drie procent één van de twee coronaprikken ontvangen.

(archieffoto)