Heemschut rietschuur

Woningen voor senioren in monumentaal pand Diemen

De gemeente Diemen wil De Rietschuur, een gemeentelijke monument op het terrein van Pantar in Plantage de Sniep, ombouwen tot woongemeenschap voor zogenaamde actieve senioren. Om het pand heen worden ook sociale en middeldure huurwoningen voor ouderen gebouwd. In De Rietschuur zelf komen koop- en huurhuizen. Hiermee hopen B&W de doorstroming op de Diemense woningmarkt te verhogen. Wethouder Lex Scholten: ‘’Ontmoeten staat centraal bij dit woonproject. We bieden actieve senioren de mogelijkheid samen op een veilige en prettige plek zelfstandig te wonen. Daarin houden we rekening met de monumentale waarde van de Rietschuur.’’ In de woongemeenschap is het de bedoeling dat men naar elkaar omkijkt en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving en het gebouw. De woningen zijn bedoeld voor ouderen die het prettig vinden om elkaar af en toe te helpen en samen oud te worden. De gemeenteraad beslist in januari 2022 over de plannen. Daarna wordt gekeken welke partij het project gaat uitvoeren.