Buitenlust

Bouw sociale woningen Buitenlust Diemen niet voor 2025

De bouw van een complex van 38 sociale woningen op een speelveld in de wijk Buitenlust in het centrum van Diemen zal op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2025 kunnen beginnen. Dat blijkt uit informatie van B&W op een lange reeks vragen vanuit vrijwel alle fracties in de gemeenteraad. De gemeente Diemen is van plan de betreffende grond volgend jaar al aan woningstichting Rochdale te verkopen. Maar daarvoor gelden wel een aantal ontbindende voorwaarden. Zo moet er een definitief bestemmingsplan zijn en moet ook de vergunning voor het project rond zijn. Ook moeten er geen technische belemmeringen op de locatie zijn, waardoor bouwen niet mogelijk is. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, dan gaat de verkoop niet door. B&W gaan er van uit dat het bestemmingsplan pas in het eerste kwartaal van 2024 rond zal kunnen zijn. Daarbij is vermoedelijk rekening gehouden met een bezwaarprocedure van de Bewonersvereniging Buitenlust bij de Raad van State. Het bouwrijp maken, inclusief het kappen van bomen, zou kort daarop moeten beginnen. ‘’Uiteraard is een planning afhankelijk van vele variabelen en onzekerheden, dus kunnen gedurende de looptijd van het project hier veranderingen in optreden,’’ aldus het college.