Pantar gaat grachten Holland Park Diemen schoon maken

De gemeente Diemen heeft Pantar opdracht gegeven één keer per maand de grachten in Holland Park schoon te maken. Daarnaast wordt er actie ondernomen bij klachten over vuil in de grachten. Dat melden B&W in antwoord op vragen van de VVD raadsfractie. ‘’Holland Park is een wijk in ontwikkeling. Bouwactiviteiten en verhuizingen veroorzaken meer afval dan in een oudere, bestaande wijk. Daarnaast is het gedrag van bewoners hier een belangrijke factor. Er wordt helaas vaak afval naast de containers geplaatst, terwijl de containers niet vol zijn. In het geval van bijplaatsingen controleren de handhavers en medewerkers van Wijkbeheer altijd of de containers vol dan wel geblokkeerd zijn. Dat is meestal niet het geval.’’ De gemeente heeft ook de nodige initiatieven genomen om eventuele overlast aan te pakken. ‘’Deze variëren van informeren, bewoners betrekken tot handhaven en tijdelijke voorzieningen inrichten. Onze handhavers zijn iedere dag in deze wijk te vinden. Zij controleren op grofvuil dat niet aangemeld is en plaatsen daar stickers op. Wanneer er adressen te achterhalen zijn, delen zij boetes uit. We hebben in overleg met bewonersgroepen informatie over de juiste wijze van het aanbieden van afval in twee talen opgesteld. Er zijn stickers op de containers geplakt en flyers gemaakt. Bewoners delen de informatie ook in hun Facebookgroepen. Er zijn containertuintjes ingericht op een hotspot (foto). De tuintjes zorgen ervoor dat er in ieder geval geen afval meer op de containerplaten ligt.’’ B&W noemen daarbij nadrukkelijk ook een actieve groep bewoners ‘die ons helpt en zeer regelmatig de grachten en straten ontdoet van zwerfafval.’ In de beantwoording wordt ook nog een reeks andere maatregelen genoemd om Holland Park waar mogelijk schoon te houden.