Inspraak DZ-Busbaan

Plan voor inrichting open busbaan Diemen-Zuid ligt klaar

De gemeente Diemen heeft de ontwerpen voor een voor alle verkeer opengestelde busbaan in Diemen-Zuid ter inzage gelegd. In het ontwerp voor de strook tussen de woonbebouwing is een parkachtige omgeving met veel groen en bankjes, ‘onverharde kronkelpaden, avontuurlijke sport- en spelaanleidingen’ alsmede een apart fietspad geschilderd. De gemeente duidt dat aan als ‘het boslint’. Omwonenden en anderen kunnen tot 30 januari op de plannen reageren. De gemeente wil met het ontwerp doorgaan hoewel het bestemmingsplan waarin de openstelling van de busbaan is geregeld kort geleden is geschorst door de voorzieningsrechter bij de Raad van State. Die instantie denkt dat de 30 km maximum snelheid op de – voormalige – busbaan niet voldoende is gegarandeerd en dat ook het beperken van geluidshinder in aanliggende woningen niet goed is geregeld. De gemeente gaat daar tegen een verweerschrift indienen waarin die argumenten worden weerlegd. ‘’Het is van groot belang dat de voorbereidingen voor de herinrichting door blijven gaan, aangezien daaruit duidelijk blijkt dat de opengestelde busbaan zal worden ingericht als een 30 km/uur weg,’’ aldus B&W aan de gemeenteraad.