Diemen zet meer in op participatie en communicatie

De gemeente Diemen wil meer werk maken van participatie van en communicatie naar de bewoners. Het gaat onder meer om een beter gestructureerde aanpak van participatie van inwoners en andere belanghebbenden en om extra aandacht voor duidelijke taal in de communicatie. B&W hebben onder de noemer ‘Voor en Met Diemen’ een ambitie geformuleerd over de manier waarop ze in contact wil staan met de inwoners en met de omgeving. ‘’Het college kiest voor een continue dialoog, voor het benutten van kennis en ervaring van inwoners en wil ruimte bieden voor initiatieven. Dat is verder uitgewerkt in concrete acties op het gebied van participatie en communicatie,’’ aldus de gemeente. Burgemeester Boog: ‘’Als lokale overheid is de manier waarop we contact hebben met onze inwoners essentieel. In Diemen willen we dichtbij onze inwoners staan, goed met ze in contact zijn en open met ze communiceren. We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gezet maar het kan nog beter. Participatie is belangrijk voor een goed functionerend democratische systeem. In de communicatie zien we een groeiende behoefte aan transparantie, steeds meer manieren van communiceren en steeds diverse doelgroepen, waarvan er sommige ook lastig te bereiken zijn. We willen meer op de maat van die doelgroepen gaan werken. Dat betekent onder andere het gebruik van duidelijke, begrijpelijke taal in onze brieven, teksten en brochures.’’