Plan voor recreatiecomplex met horeca aan Overdiemerweg

Bij de gemeente is een plan ingediend om aan de Derde Diem langs de Overdiemerweg circa 15 recreatiewoningen met horeca aan het water met een steiger te realiseren. De plannen betreffen Overdiemerweg 38 tot en met 40 in Over-Diemen in de omgeving van Paviljoen Puur. Het project was vorig jaar in de ijskast gezet wegens covid-19 maar is nu weer opgepakt. De gemeente Diemen is van plan met de initiatiefnemer inmiddels een intentie-overeenkomst af te sluiten. ‘’De huidige bestemming staat deze ontwikkeling niet toe. De initiatiefnemer is bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan die deze ontwikkeling wel toestaat. Het college toetst de planproducten en brengt deze, bij een ruimtelijk wenselijk geachte ontwikkeling, in verdere procedure richting de raad,’’ deelt B&W mee aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad in het voorjaar van 2022 nader geïnformeerd worden over de ontwikkeling.