Diemen wil drugs- en woonoverlast beter aanpakken

De gemeente Diemen wil drugs- en woonoverlast beter aan kunnen pakken. Dat gebeurt door enkele aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening APV. ‘’Dit soort overlast weegt zwaar voor het woonplezier van onze inwoners. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat we Diemen weer een stukje veiliger en prettiger kunnen maken’’, aldus burgemeester Boog. B&W hebben voorgesteld in de APV op te nemen dat openlijk gebruik van drugs of daarop lijkende stoffen verboden wordt. Daarmee kan ook overlast door gebruikers van lachgas beter bestreden worden. Verder is het voorstel om het artikel waarmee overlast van huurders of gebruikers van woonruimte tegen kan worden gegaan, een ruimere werking te geven. Dat wordt dan ook van toepassing op verhuurders zodat die ook zijn aan te spreken bij ernstige of herhaalde overlast. Ten slotte stelt het college voor om een aantal beperkingen op te heffen voor het flyeren door politieke partijen, nood- en hulpdiensten en stichtingen of verenigingen met een ideëel doel. De gemeenteraad zal zich binnenkort over de voorgestelde aanpassingen uitspreken.