VVD Diemen wil ‘wat doen’ aan reeks afvalbakken

De VVD Diemen wil ‘wat doen’ aan de vele plastic afvalcontainers die bij veel bewoners in de tuin of voor de deur staan. Dat laat de partij weten na gesprekken met bewoners van Diemen-Zuid in het kader van de campagne voor de komende raadsverkiezingen. Bewoners waar de VVD mee gesproken heeft, noemen die reeks rolcontainers ‘een doorn in het oog’. ‘’De Diemense VVD is meer voorstander van ondergrondse containers,’’ laat de partij weten op Facebook. In Diemen zijn de ondergrondse containers vorig jaar juist afgeschaft en voor de laagbouw vervangen door verplichte GFT-rolcontainers en naar-keuze bakken voor plastic of papier, naast de bak voor restafval. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks) reageert kritisch op de suggestie: ‘’Ik zie vanuit de VVD geen oplossingen. Als de VVD of een andere partij een manier weet om afval te scheiden voor dezelfde prijs (of goedkoper) en met dezelfde scheidingspercentages en – mogelijkheden, dan ben ik natuurlijk één en al oor.’’ Sikkes wijst er bovendien op dat het systeem voor afvalinzameling destijds unaniem, dus ook door de VVD, in de gemeenteraad is goedgekeurd.