Inspraak DZ-Busbaan

Aanpassingen rond busbaan Diemen-Zuid kosten 4,75 miljoen

Het openstellen en opnieuw inrichten van de busbaan in Diemen-Zuid en daarmee verbonden verkeersmaatregelen gaan de gemeente Diemen 4,75 miljoen euro kosten. ‘’Dit bedrag betreft alle voorbereiding- en investeringskosten die moeten worden gemaakt om het hele project uit te voeren, inclusief de reeds gemaakte kosten,’’ aldus een voorstel aan de raad. Van de kosten komt 20 procent van het Rijk en de Vervoerregio Amsterdam terwijl 80 procent door de gemeente moet worden opgebracht. In 2019 was al een bedrag van 2 miljoen gereserveerd terwijl de overige kosten uit bestaande ‘potjes’ gefinancierd kunnen worden, stellen B&W. Uitvoering van de werkzaamheden wacht op een uitspraak van de Raad van State op een door een groep omwonenden ingediend bezwaarschrift tegen de plannen.