Ouderenpartij Diemen wil Weesperstraat aanpakken

De Ouderenpartij Diemen suggereert om de Weesperstraat langs bedrijventerrein Verrijn Stuart aan te pakken. Het vrachtverkeer zal op die route drastisch verminderen door het vertrek van Saan. Andere bedrijven kunnen meest bevoorraad worden via de omliggende straten. De lange rechte Weesperstraat nodigt nu uit tot hard rijden terwijl er ook klachten over geluid van motoren zijn, aldus de OPD. De snelheid kan worden afgeremd met borden en drempels maar ook door een complete herinrichting in combinatie met een nieuwe wandelpromenade langs het water. De OPD raadsfractie vraagt daarom aan B&W of er klachten zijn ontvangen over te hard rijden, geluidsoverlast en gevaarlijke situaties op de Weesperstraat. ‘’Handhaaft de politie op snelheidsovertredingen in de Weesperstraat? Bent u met ons van mening dat de Weesperstraat door zijn inrichting uitnodigt tot te hard rijden en gevaarlijke situaties, en dat herinrichting gewenst is? Bent u bereid op korte termijn snelheid handhavende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door de plaatsing van flitspalen die overtreding van de maximaal toegestane snelheid of het maximaal toegestane geluidsniveau beboeten)? Bent u bereid om een voorstel te maken waarin de hier genoemde gedachtegang wordt uitgewerkt?’’ aldus vragen aan B&W.