Diemen Nieuws

Saan verhuist in april naar nieuwbouw Over-Diemen

Het hele bedrijf van Saan in Diemen gaat half april verhuizen van de Weesperstraat naar een nieuw complex in Over-Diemen, vlak naast de Uyllanderbrug naar IJburg. Dat omvangrijke complex is dan precies in één jaar tijd opgeleverd. Als laatste verhuisactie rijdt al het materieel, dat wil zeggen kranen, vrachtwagens, busjes en bestelwagens, in een optocht van circa een kilometer lang van het oude adres naar de Overdiemerweg. Dat gaat gebeuren op zaterdagmiddag 23 april van 14.00 tot 16.00 uur, heeft Saan laten weten. Op het vrijkomende terrein aan de Weesperstraat, waar het bedrijf van Saan meer dan 50 jaar gevestigd is geweest, moet een groot complex nieuwe woningen komen. Aan de voorbereidingen van die plannen wordt momenteel de laatste hand gelegd.