Bewoners hoogbouw Diemen kunnen weer gft-afval scheiden

Bewoners van flats in Diemen Noord kunnen voortaan hun groente, fruit en tuinafval (gft) en etensresten scheiden. Die mogelijkheid was voor hen vervallen bij de reorganisatie van het afvalsysteem in Diemen maar komt nu weer terug. Bewoners konden in een enquête aangeven of zij daarvoor interesse hadden. Bij voldoende belangstelling plaatst de gemeente een verzamelcontainer voor gft-afval op een centrale locatie in de buurt. Die kan alleen met een speciale pas geopend worden. In Diemen Noord zijn de gft-containers al geplaatst, die in Diemen Centrum en Diemen Zuid volgen binnenkort. Bij nieuwbouwcomplexen zoals de Punt Sniep en de Veemarkt worden altijd gft-verzamelcontainers geplaatst. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: ”Ik ben blij dat het voor bewoners van de hoogbouw nu ook mogelijk is om hun gft-afval apart in te leveren. Gelukkig wel in een afgesloten container. Dat helpt om het gft-afval mooi schoon te houden. Meerlanden verwerkt ons gft-afval tot nuttige producten, onder andere compost en gas waar de vuilnisauto’s op rijden.’’ Door heel Diemen komen ook extra containers voor papier en karton en voor plastic verpakkingen, blik en drankenkartons. Op sommige locaties zet Meerlanden extra containers neer voor papier en plastic, elders wordt bijvoorbeeld een restafvalcontainer omgeruild voor een container voor papier of plastic.