Buitenlust

Plan nieuwbouw op speelveld Buitenlust Diemen stap verder

Het plan om 38 woningen te bouwen op een speelveld in de wijk Buitenlust in Diemen gaat weer een stap verder. Het nog zittende college van B&W heeft deze week een voorontwerp van het bestemmingsplan Buitenlust 2022 vastgesteld. Dat plan ligt vanaf 15 april tot en met 26 mei ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen kan in die periode ook een reactie indienen.  Dinsdag 10 mei 2022 organiseert de gemeente van 18:30 tot 20:30 uur in het gemeentehuis een inloopavond over de procedure en het voorontwerp bestemmingsplan. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de medewerkers van de gemeente. Bewoners van de wijk Buitenlust strijden al tijden fel tegen het idee om ‘hun’ speelveld te bebouwen. De gemeente wil dat toch omdat het gaat om sociale woningen waar een grote behoefte aan is in Diemen. De lokale partij Ons Diemen, die mogelijk een wethouder levert voor het nieuwe college, heeft voor de verkiezingen verklaard ‘tegenstander te zijn van het bouwen ten koste van het weinige groen en de speelruimte in ons dorp’.