Ook lage inkomens Diemen krijgen 800 euro energietoeslag

Diemer huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen een eenmalige energietoeslag van 800 euro. B&W van Diemen hebben besloten die toeslag toe te kennen aan zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Voor de verstrekking wordt gebruik gemaakt van het instrument categoriale bijzondere bijstand om de toeslag snel te kunnen verstrekken en de uitvoeringskosten te beperken, aldus het collegebesluit. De eenmalige energietoeslag wordt ‘ambtshalve’ ofwel automatisch overgemaakt aan de huishoudens waarvan de inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn. Andere huishoudens die in aanmerking denken te komen kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.