Buitenlust

Plan voor woningbouw in Buitenlust Diemen in de raad

De gemeenteraad van Diemen bespreekt op 12 mei de plannen om een complex van 40 woningen in vijf bouwlagen te bouwen op het speelveld van de wijk Buitenlust. Bewoners van de wijk, die zich al tijden fel tegen de plannen verzetten, en andere belangstellenden kunnen dan ook inspreken. Formeel gaat het om het voorontwerp van het bestemmingsplan waarmee de bouw mogelijk gemaakt wordt. Daarin staat wel dat het geluid van de naastgelegen spoorlijn een probleem vormt: ‘’Voor geluid is in juli 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van spoorweglawaai hoger is dan de voorkeursgrenswaarden, maar dat de hoogst toelaatbare waarden niet worden overschreden. Er wordt in de volgende fase van het ontwerp bestemmingsplan op basis van het bouwplan nader onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting en te nemen maatregelen,’’ aldus de toelichting. Het project past in het streven om meer goedkopere woningen in Diemen te bouwen. B&W en een meerderheid in de gemeenteraad achten dat nodig gezien het grote tekort en de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning.