Isolatie woningen nodig voor openen busbaan Diemen-Zuid

Om de busbaan in Diemen-Zuid te kunnen openen voor alle verkeer, moet de gevel van zo’n 50 aan die weg liggende woningen worden geïsoleerd. Dat kost de gemeente ongeveer 400.000 euro. De gemeenteraad heeft de openstelling van de busbaan al goedgekeurd maar daarbij is afgesproken dat een geluidsonderzoek wordt uitgevoerd bij aanliggende woningen. Ook de Raad van State heeft bij de behandeling van een bezwaarschrift van de actiegroep tegen de openstelling van de busbaan vraagtekens gezet bij de daardoor veroorzaakte geluidshinder voor omwonenden. ‘’Het onderzoek heeft aangetoond dat de geluidsisolatie slechter is dan eerder berekend,’’ melden B&W nu. Het college vraagt de raad daarom de 400.000 euro beschikbaar te stellen om de gevels beter te isoleren.