Autostelen

Vijf wijkagenten Diemen voor 80% in of voor de wijk bezig

De gemeente Diemen telt vijf wijkagenten van het politiebasisteam Amstelland-Oost. Die werken in de wijken Centrum, Noord, Zuid, Campus/Holland Park en het Buitengebied. Wijkagenten moeten 80 procent van hun tijd in of voor de wijk actief zijn, aldus een notitie aan de gemeenteraad. ‘In de veiligheidsagenda voor 2019-2022 staan lokale verankering van de politie en zichtbaarheid van de politie in de samenleving als twee belangrijkste ontwikkelopgaven genoemd. De wijkagent is daarvoor van cruciaal belang. De wijkagent kent de wijk en is vast aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en andere instanties. Van wijkagenten wordt in de praktijk verwacht dat zij zich richten op een breed pakket van maatschappelijke problemen dat toeneemt in diversiteit. Dat zijn onder andere thema’s als radicalisering, spanningen tussen etnische bevolkingsgroepen, ondermijnende criminaliteit en problematiek met betrekking tot verwarde personen. Daarbij wordt verwacht dat de wijkagent zowel een rol heeft in de signalering van dergelijke problemen als de preventie en oplossing ervan.’’ Het basisteam van de politie kent ook enkele thematisch wijkagenten. Deze richten zich op de thema’s ondermijnende criminaliteit (1), jeugd (1) en verbinding (1).